– Rolniczy Programator Kredytowy [RPK]© – NOWOŚĆ

NARZĘDZIE – Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) zbudowane zostało na bazie kalkulacji rolniczych. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, pozwalającym określić  opłacalności konkretnej produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej. W RPK przygotowano modelowe kalkulacje 62 produkcji roślinnych i 27 produkcji zwierzęcych i osadzono w realiach cen poszczególnych województw w Polsce, co następuje poprzez wybór właściwego województwa. Przyjęte do obliczeń ceny zostały uśrednione na podstawie punktów skupu, sprzedaży oraz usług. Kalkulacje rolnicze są narzędziem wspierającym ocenę ilościową kredytobiorcy, którą trzeba uzupełnić oceną jakościową. Nie należy mylić faktycznych obliczeń opartych na konkretnych zaszłościach w gospodarstwie z kalkulacjami, które są pomocne przy prowadzeniu rachunku podstawowych kosztów produkcji. W narzędziu przyjęto różne opcje organizacji poszczególnych produkcji, jednakże nie są to wszystkie możliwe warianty. Przyjęte zostały natomiast podstawowe złożenia przekładające się na przychody i koszty, w szczególności:

  • produkcja na potrzeby własne, np. pasza jest liczona na zasadzie kosztów produkcji i przychodów ze sprzedaży, a równolegle w kosztach produkcji uwzględniany jest zakup paszy;
  • efekty produkcyjne w kalkulacji powstają w wyniku wskazanych przez rolnika w ankiecie założeń wstępnych (plonów, ilości wstawianych sztuk zwierząt, litrów mleka, stosowanych pasz itd.);
  • kalkulacje pokazują opłacalność produkcji bez dopłat unijnych i krajowych, które doliczane są w rachunku wyników.

DEMO tylko na e-maila po wysłaniu wiadomości z prośbą o wersję DEMO – bezpośrednio na e-mail: asdor@onet.pl lub ze stronę Zadaj pytanie ? .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU (APLIKACJI) – Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) >>
ikona_pdf Podręcznik użytkownika aplikacji Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) >>
ikona_pdf Załącznik nr 3 do Podręcznika użytkownika RPK – SZCZEGÓŁOWY PRZYKŁAD >>
ikona_pdf Wydruk raportu na podstawie szczegółowego przykładu >>
ikona_pdf ANKIETY – Zasoby w gospodarstwie – MASZYNY, Materiał Siewny, Materiał  – Hodowlany >>
ikona_pdf ANKIETY – Produkcja roślinna  >>
ikona_pdf ANKIETY – Produkcja zwierzęca  >>

 – Sporządzamy plany nawozowe dla gospodarstw rolnych

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęło obowiązywać większość nowych przepisów dotyczących nawożenia azotowego. I choć wydawać się może, że do zastosowania pierwszych nawozów mamy czas i będzie to możliwe dopiero po 28 lutego 2019 r., to już teraz jest obowiązek posiadania sporządzonego planu nawożenia azotem.

Plan nawożenia azotem składa się z dwóch części. Pierwszą jest produkcja nawozów naturalnych na podstawie średniorocznego stanu zwierząt. Druga, to plan nawożenia (rozdysponowania produkowanych i kupnych nawozów naturalnych oraz mineralnych) na działkę rolną.

Plan nawożenia muszą sporządzać praktycznie wszyscy rolnicy tzw. towarowi. Nie muszą tego robić rolnicy posiadający gospodarstwa mniejsze niż 100 ha, ale tylko pod warunkiem, że nie zasiano tam więcej niż 50 ha upraw intensywnych. W mniejszych gospodarstwach, w których decydujemy się na wysokie dawki azotu (suma mineralnego i z nawozów naturalnych wyliczona w uproszczonym bilansie azotu), to także trzeba sporządzić plan nawożenia (czyli produkcję nawozów naturalnych i ich rozdysponowanie z nawozami mineralnymi na działki rolne). Aby przekonać się, czy w gospodarstwie powyżej 10 ha UR musimy sporządzać taki pełen plan nawożenia, tak czy inaczej, musimy sporządzić tzw. uproszczony bilans azotu.

BEZPOŚREDNI KONTAKT – 602-703-244


 – Nowe wersje Ksiąg Rejestracji Bydła i Świń obowiązujące
od 01-01-2019 roku.

Wersje DEMO Aplikacji (KRB, KRS):

1. Księga rejestracji Bydła (KRB)

Plyta_programy1

Aplikacja przeznaczona do samodzielnego prowadzenia księgi rejestracji Bydła. Aplikacja to prosty i tani sposób na prowadzenie elektronicznego rejestru stada bydła.

Pobierz wersję DEMO programu

2. Księga rejestracji Świń (KRS)

Plyta_programy1

Aplikacja przeznaczona do samodzielnego prowadzenia księgi rejestracji Świń. Aplikacja to prosty i tani sposób na prowadzenie elektronicznego rejestru stada bydła.

Pobierz wersję DEMO programu


Zadaj pytanie ? Cennik programy komputerowe Zamów teraz program komputerowy

 – Program Komputerowy do sporządzania Biznes Planów
AGRO 5PRO (dla osoby prawnej)

 Wersje DEMO Programów komputerowych:

1. Biznes Plan AGRO 5 PRO – dla osoby prawnej

Plyta_programy1 Aplikacja napisana dla programu MS Excel z wykorzystaniem Makr. Aplikacja w wersji dla gospodarstwa rolnego której właścicielem jest osoba prawna (np. Spółka z o.o. ). Część finansowa generuje Rachunek Wyników, Przepływ Gotówki oraz Bilans Majątkowy w wersji Pełnej Księgowości.

Pobierz wersję DEMO programu

Zobacz wykaz tabel w tej wersji Aplikacji BIZNES PLAN AGRO 5 PRO osoba prawna >>

Zadaj pytanie ? Cennik programy komputerowe Zamów teraz program komputerowy

 – Sporządzanie Biznes Planów

biznes_plan

Firma ASDOR od wielu lat z powodzeniem sporządza Biznes Plany dla rolników (dla osób fizycznych jak i prawnych). Od 2010 roku wykonaliśmy około 300 Biznes Planów rolniczych na zakup gruntów rolniczych, maszyn rolniczych, stawy karpiowe i pstrągowe, sady, maszyny i urządzenia dla przetwórstwa rolno-przemysłowego, suszarnie, środki do produkcji rolnej itd.

Robimy to dla małych gospodarstw rolnych jak i dla dużych producentów rolnych (biznes plany uproszczone jak również dla gospodarstw rolnych prowadzących pełną księgowość).

Nasze doświadczenie gwarantuje pełne powodzenie kontaktu z Bankiem kredytującym i doprowadzenie planowanej inwestycji do podpisania umowy z Bankiem.

Sporządzamy Biznes Plany na terenie całego kraju korzystając z formularzy zbierania danych wysyłanych przez INTERNET, przesyłając wykonany BIZNES PLAN w formacie *.pdf do osoby prowadzącej w Banku oraz kontakt telefoniczny z ANALITYKIEM Bankowym.


Banki współpracujące z Firmą ASDOR:

BGŻ Paribas Bank Zachodni WBK - Grupa Santander SGB Bank SA

Zadaj pytanie ? Cennik wykonania usługi
Total Page Visits: 20940 - Today Page Visits: 4
Top