Program Komputerowy do sporządzania Biznes Planów AGRO 5PRO (dla osoby prawnej)

Wersje DEMO Programów komputerowych: 1. Biznes Plan AGRO 5 PRO - dla osoby prawnej Aplikacja napisana dla programu MS Excel z wykorzystaniem Makr. Aplikacja w wersji dla gospodarstwa rolnego której właścicielem jest osoba prawna (np. Spółka z o.o. ). Część finansowa generuje Rachunek Wyników, Przepływ Gotówki oraz Bilans Majątkowy w wersji Pełnej

Program Komputerowy do sporządzania Biznes Planów AGRO PRO5 (dla osoby fizycznej)

Wersje Programów komputerowych: Biznes Plan AGRO 5 PRO - dla osoby fizycznej Aplikacja napisana dla programu MS Excel z wykorzystaniem Makr. Aplikacja w wersji dla gospodarstwa rolnego której właścicielem jest osoba fizyczna. Część finansowa generuje uproszczony Rachunek Wyników, Przepływ Gotówki oraz Bilans Majątkowy. Zobacz wykaz tabel w tej wersji Aplikacji BIZNES PLAN AGRO

Sporządzamy dokumenty aplikacyjne !!! Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018r.

Sporządzamy dokumenty aplikacyjne do wszystkich działań w ramach planowanych przez ARiMR naborów. Harmonogram planowanych do 31.12. 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru wniosków* ROZWÓJ GOSPODARSTW 1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych" - nabór obszar a, b, c i d luty 2018 r. -

Top