Jesteś tutaj
Strona główna > Biznes Plan AGRO PRO5 (OF)

Plyta_programy

Biznes Plan AGRO 5PRO – OSOBA FIZYCZNA
Biznes Plan dla rolnictwa to Aplikacja na Bazie programu MS Excel. Projekcja finansowa Biznes Planu to 32 lata jako prognoza oraz 2 lata wstecz zamkniętych księgowo. Aplikacja Biznes Plan AGRO 5 PRO wykonana jest zgodnie ze wzorem biznes planu zamieszczonego na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykaz tabel Biznes Planu:

ikona_pdf Przykład BIZNES PLAN AGRO 5PRO osoba fizyczna >>

Część I: Opis gospodarstwa oraz inwestycja:


Część II: Majątek Gospodarstwa

1. Majątek gospodarstwa – Grunty według klas bonitacyjnych – (bazowy) 2018 – dalej
2. Grunty w gospodarstwie ( własne i dzierżawione ) (bazowy) 2018 – dalej
3. Środki Trwałe – Maszyny i urządzenia, transport, budynki i budowle – (bazowy) 2018 – dalej
4. Maszyny i urządzenia – zakupy inwestycyjne – (bazowy) 2018 – dalej
5. Środki transportu – zakupy inwestycyjne – (bazowy) 2018 – dalej
6. Budynki i Budowle – zakupy inwestycyjne – (bazowy) 2018 – dalej
7. Produkcja roślinna i zwierzęca (kalkulacje)
8. Opis prowadzonej działalności (stan obecny i planowany) płodozmian – 2018 – dalej
9. Dopłaty bezpośrednie, materiał siewny, zwrot akcyzy – 2018 – dalej
10. Inne Dotacje, Dopłaty – 2018 – dalej


Część III:Sprzedaż i koszty produktów roślinnych

11. Koszty i przychody – produkcja roślinna i zwierzęca – (bazowy) 2018 – dalej
12. Razem koszty i przychody z produkcji roślinnej – (bazowy) 2018 – dalej
13. Przychody produkcji roślinnej i zwierzęcej i innej – (bazowy) 2018 – dalej
14. Koszty produkcji roślinnej – (bazowy) 2018 – dalej
15. Koszty produkcji zwierzęcej – (bazowy) 2018 – dalej
16. Koszty pośrednie – (bazowy) 2018 – dalej – osoba fizyczna


Część IV: Zobowiązania długo i krótkoterminowe

17. Kredyt preferencyjny z dopłatą z ARiMR – “Z”– (bazowy) 2018 – dalej
18. Kredyty długoterminowe – (bazowy) 2018 – dalej
19. Kredyty krótkoterminowe – (bazowy) 2018 – dalej


Część V: Analiza finansowa – gospodarstwo indywidualne – osoba fizyczna

20. Przepływy środków pieniężnych – (bazowy) 2018 – dalej
21. Rachunek wyników – (bazowy) 2018 – dalej
22. Bilans majątkowy – Aktywa + Pasywa – (bazowy) 2018 – dalej
23. Wybrane wskaźniki finansowe – (bazowy) 2018 – dalej


 

Zadaj pytanie ? Cennik programy komputerowe Zamów teraz program komputerowy

 

948total visits,3visits today

Top