Jesteś tutaj
Strona główna > Biznes Plan AGRO PRO5 (OF)

Plyta_programy

Biznes Plan AGRO 5PRO – OSOBA FIZYCZNA
Biznes Plan dla rolnictwa to Aplikacja na Bazie programu MS Excel. Projekcja finansowa Biznes Planu to 32 lata jako prognoza oraz 2 lata wstecz zamkniętych księgowo. Aplikacja Biznes Plan AGRO 5 PRO wykonana jest zgodnie ze wzorem biznes planu zamieszczonego na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wykaz tabel Biznes Planu:

ikona_pdf Przykład BIZNES PLAN AGRO 5PRO osoba fizyczna >>

Część I: Opis gospodarstwa oraz inwestycja:


Część II: Majątek Gospodarstwa

1. Majątek gospodarstwa – Grunty według klas bonitacyjnych
2. Grunty w gospodarstwie ( własne i dzierżawione )
3. Środki Trwałe – Maszyny i urządzenia, transport, budynki i budowle
4. Maszyny i urządzenia – zakupy inwestycyjne
5. Środki transportu – zakupy inwestycyjne
6. Budynki i Budowle – zakupy inwestycyjne
7. Produkcja roślinna i zwierzęca (kalkulacje)
8. Opis prowadzonej działalności (stan obecny i planowany) płodozmian
9. Dopłaty bezpośrednie, materiał siewny, zwrot akcyzy
10. Inne Dotacje, Dopłaty


Część III:Sprzedaż i koszty produktów roślinnych

11. Koszty i przychody – produkcja roślinna i zwierzęca 
12. Razem koszty i przychody z produkcji roślinnej
13. Przychody produkcji roślinnej i zwierzęcej i innej 
14. Koszty produkcji roślinnej 
15. Koszty produkcji zwierzęcej 
16. Koszty pośrednie


Część IV: Zobowiązania długo i krótkoterminowe

17. Kredyt preferencyjny z dopłatą z ARiMR 
18. Kredyty długoterminowe
19. Kredyty krótkoterminowe


Część V: Analiza finansowa – gospodarstwo indywidualne – osoba fizyczna

20. Przepływy środków pieniężnych
21. Rachunek wyników
22. Bilans majątkowy – Aktywa + Pasywa
23. Wybrane wskaźniki finansowe


Zadaj pytanie ? Cennik programy komputerowe Zamów teraz program komputerowy
Total Page Visits: 2969 - Today Page Visits: 1
Top