Jesteś tutaj
Strona główna > Cennik – programy komputerowe
l.p. Wyszczególnienie Cena netto zł Cena brutto zł KOD zamówienia – wpisz do e-maila z zamówieniem
1. NARZĘDZIE – Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) zbudowane zostało na bazie kalkulacji rolniczych. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, pozwalającym określić  opłacalności konkretnej produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej. W RPK przygotowano modelowe kalkulacje 62 produkcji roślinnych i 27 produkcji zwierzęcych i osadzono w realiach cen poszczególnych województw w Polsce, co następuje poprzez wybór właściwego województwa. Przyjęte do obliczeń ceny zostały uśrednione na podstawie punktów skupu, sprzedaży oraz usług.

Kalkulacje rolnicze są narzędziem wspierającym ocenę ilościową kredytobiorcy, którą trzeba uzupełnić oceną jakościową.

Nie należy mylić faktycznych obliczeń opartych na konkretnych zaszłościach w gospodarstwie z kalkulacjami, które są pomocne przy prowadzeniu rachunku podstawowych kosztów produkcji.

W narzędziu przyjęto różne opcje organizacji poszczególnych produkcji, jednakże nie są to wszystkie możliwe warianty. Przyjęte zostały natomiast podstawowe złożenia przekładające się na przychody i koszty, w szczególności:

   • produkcja na potrzeby własne, np. pasza jest liczona na zasadzie kosztów produkcji i przychodów ze sprzedaży, a równolegle w kosztach produkcji uwzględniany jest zakup paszy;
   • efekty produkcyjne w kalkulacji powstają w wyniku wskazanych przez rolnika w ankiecie założeń wstępnych (plonów, ilości wstawianych sztuk zwierząt, litrów mleka, stosowanych pasz itd.);
   • kalkulacje pokazują opłacalność produkcji bez dopłat unijnych i krajowych, które doliczane są w rachunku wyników.
800,00 984,00 A1
2. Analiza finansowa gospodarstwa – Biznes Plan 6  PRO_Profesional –  Aplikacja napisana dla programu MS Excel z wykorzystaniem Makr. Aplikacja w wersji dla gospodarstwa rolnego której właścicielem jest osoba fizyczna oraz osoba prawna. Część finansowa generuje Rachunek Wyników, Przepływ Gotówki oraz Bilans Majątkowy, tak dla osoby fizycznej jak i prawnej.

Prawdziwy kombajn ekonomiczny do sporządzania biznes planów rolniczych łączący w sobie możliwość analizy gospodarstwa:

 1. Jako osoba fizyczna
 2. Jako osoba prawna – np. spółka z o.o. lub S.A.
 3. Dodatkowo dla każdej formy dodatek umożliwiający ujęcie kosztów i przychodów dla prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej poza rolnictwem (np. mechanika samochodowa, kamieniarstwo itp.)

Dla – produkcji roślinnej – w pełnej wersji programu przygotowane są gotowe kalkulacje do wyboru:

(1.agrest (porzeczka agrest); 2. bobik; 3. borówka wysoka; 4. brokuł; 5. burak cukrowy; 6. burak ćwikłowy; 7. burak pastewny; 8. cebula; 9. cebula – nasiona; 10. fasola szparagowa; 11. groch siewny; 12. grusza; 13. jabłoń domowa – jabłka przemysłowe; 14. jęczmień jary; 15. jęczmień ozimy; 16. kalafior; 17. kapusta; 18. koniczyna czerwona; 19. konopie – nasiona; 20. kozłek lekarski; 21. kukurydza na ziarno; 22. len włóknisty (włókno długie); 23. łubin biały; 24. łubin wąskolistny; 25. łubin żółty; 26. malina; 27. marchew jadalna; 28. melisa lekarska; 29. ogórek szklarniowy; 30. ogórek na nasiona; 31. owies; 32. pieczarka  1 m2; 33. pietruszka – pęczek; 34. pomidor – tunel nieogrzewany; 35. por; 36. porzeczka czarna; 37. pszenica jara; 38. pszenica ozima; 39. pszenżyto ozime; 40. rzepak ozimy; 41. siano łąkowe – z lucerny; 42. sałata listkowa; 43. seler – pęczek; 44. serdecznik pospolity; 45. Szparagi; 46. śliwa domowa; 47. truskawka; 48. wiśnia pospolita; 49. ziemniak; 50. żyto ozime )

produkcji zwierzęcej – w pełnej wersji programu przygotowane są gotowe kalkulacje do wyboru:

1.Buhajek hodowlany – 7-16 miesięcy; 2. Cielę – od 45 do 145 kg; 3.Jałówka hodowlana – opas do 450-500 kg; 4. Krowa mamka – produkcja cielę, krowa wybrakowana; 5. Mleko – całoroczne żywienie kiszonką –  wydajność 8000 l i więcej; 6.Mleko – żywienie zima – sianokiszonka, lato – pastwisko – wydajność 8000 l i więcej; 7. Mleko – żywienie zima – kiszonka, lato – TUZ + kiszonka – wydajność 8000 l i więcej; 8. Opasy – żywienie – TUZ – od 45 do 550 kg; 9.Opasy żywienie – pastwisko + TUZ – od 150 do 550 kg; 10. Opasy – żywienie – ograniczona ilość TUZ – od 150 do 550 kg; 11. Indyczki – rzeźne; 12. Indyki – rzeźne; 13. Drób – brojlery kurze; 14. Drób – jaja lęgowe- dla 1 kury nioski; 15. Karp dla 1 szt.; 16. Pstrąg tęczowy dla 1 szt.; 17. Kozy – Mleko – hodowla amatorska dla 1 matki; 18. Kozy – Mleko, żywiec – hodowla profesjonalna dla 1 matki; 19. Owce – jagnięta 16 kg; 20. Owce – jagnięta 40 kg; 21. Prosięta – dla 1 miotu – 12 szt. od maciory; 22. Warchlaki do 30 kg; 23. Tuczniki – do 105 kg – cykl otwarty; 24. Tuczniki – do 105 kg – cykl zamknięty; 25. Zwierzęta futerkowe – szynszyle dla jednej samicy; 26. Zwierzęta futerkowe – króliki dla jednej samicy; 27. Pszczoły – produkcja amatorska – 1 rodzina (pasieka stacjonarna)

 1. Projekcja finansowa – 30 lat (+) – 2 lata (-);
 2. 50 gotowych kalkulacji dla produkcji roślinnej – tylko wybór do dalszej analizy;
 3. 27 gotowych kalkulacji dla produkcji zwierzęcej – tylko wybór do dalszej analizy;
 4. Automatyczna numeracja tabel;
 5. Automatyczne przygotowanie obszarów wydruku;
 6. Intuicyjny wybór większości podstawowych informacji technologicznych, ekonomicznych oraz nawigacyjnych;
 7. Możliwość wykonania analizy finansowej dla osoby fizycznej + pozarolnicza działalność gospodarcza i osoby prawnej;
 8. Możliwość sporządzenia biznes planu w około 2 godziny.<
447,15 550,00 A2
3. Biznes Plan AGRO 5PRO_30 OF – dla osoby fizycznej – projekcja finansowa 32 lata (+); 2 lata (-) 234,15 288,00 A3
4. Biznes Plan AGRO 5PRO_30 OP – dla osoby prawnej ( pełna księgowość ) – projekcja finansowa 32 lata (+); 2 lata (-) 234,15 288,00 A4
5. Pakiet – Biznes Plan AGRO 5PRO_30 ( OF + OP ) – projekcja finansowa 32 lata (+); 2 lata (-) – dla fizycznej i osoby prawnej ( pełna księgowość ) 292,68 360,00 A5
6. Księga Rejestracji Bydła – format Excel – jako osobny program. Przy zakupie programów do sporządzania Biznes Planów Gratis 50,00 61,50 A6
7. Księga Rejestracji Świń – format Excel – jako osobny program. Przy zakupie programów do sporządzania Biznes Planów Gratis 50,00 61,50 A67
8. Rejestr Działalności Rolnośrodowiskowej – forma Elektroniczna Wersja Excel ( lista wyboru upraw, poplonów, Środków Ochrony Roślin, Nawozów, Zabiegów oraz Pakietów ). Automatyczne wstawianie dat oraz Nawigacja w Aplikacji ). Przyjemny interfejs. 25 wpisów w karcie oraz 50 działek rolnych w pakiecie podstawowym ). 60,00 73,80 A8
9. Aplikacja Biznes Plan dla doradców rolniczych, Banków którzy sporządzają biznes plany dla rolników w wersji  uproszczonej. Wersja PDF jest wykonana na podstawie WZORCOWEGO PLANU INWETYCJI zamieszczonego na stronach ARiMR. Wersja w formacie PDF umożliwia samoliczenie danych wprowadzonych do Aplikacji, czego nie ma w formacie PDF, nie trzeba formatować danych jak w przypadku wersji WORD. 30,00 36,90 A9
Cennik za licencję powyżej 10 stanowisk
Wszystkie zakupy programów powyżej 10 stanowisk podlegają bezpośrednim negocjacjom. W przypadku zakupów programów przez Szkoły rolnicze, Uniwersytety przyrodnicze oraz organizacje szkoleniowe stosujemy upusty do 20 % przy zakupie każdej ilości licencji.

zadaj_pytanie

Total Page Visits: 3069 - Today Page Visits: 1
Top