Jesteś tutaj
Strona główna > Cennik – programy komputerowe
l.p. Wyszczególnienie Cena netto zł Cena brutto zł KOD zamówienia – wpisz do e-maila z zamówieniem
1. NARZĘDZIE – Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) zbudowane zostało na bazie kalkulacji rolniczych. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, pozwalającym określić  opłacalności konkretnej produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej. W RPK przygotowano modelowe kalkulacje 62 produkcji roślinnych i 27 produkcji zwierzęcych i osadzono w realiach cen poszczególnych województw w Polsce, co następuje poprzez wybór właściwego województwa. Przyjęte do obliczeń ceny zostały uśrednione na podstawie punktów skupu, sprzedaży oraz usług.

Kalkulacje rolnicze są narzędziem wspierającym ocenę ilościową kredytobiorcy, którą trzeba uzupełnić oceną jakościową.

Nie należy mylić faktycznych obliczeń opartych na konkretnych zaszłościach w gospodarstwie z kalkulacjami, które są pomocne przy prowadzeniu rachunku podstawowych kosztów produkcji.

W narzędziu przyjęto różne opcje organizacji poszczególnych produkcji, jednakże nie są to wszystkie możliwe warianty. Przyjęte zostały natomiast podstawowe złożenia przekładające się na przychody i koszty, w szczególności:

  • produkcja na potrzeby własne, np. pasza jest liczona na zasadzie kosztów produkcji i przychodów ze sprzedaży, a równolegle w kosztach produkcji uwzględniany jest zakup paszy;
  • efekty produkcyjne w kalkulacji powstają w wyniku wskazanych przez rolnika w ankiecie założeń wstępnych (plonów, ilości wstawianych sztuk zwierząt, litrów mleka, stosowanych pasz itd.);
  • kalkulacje pokazują opłacalność produkcji bez dopłat unijnych i krajowych, które doliczane są w rachunku wyników.
700,00 861,00 A1
2. Biznes Plan AGRO 5PRO_30 OF – dla osoby fizycznej – projekcja finansowa 32 lata (+); 2 lata (-) 234,15 288,00 A2
3. Biznes Plan AGRO 5PRO_30 OP – dla osoby prawnej ( pełna księgowość ) – projekcja finansowa 32 lata (+); 2 lata (-) 234,15 288,00 A3
4. Pakiet – Biznes Plan AGRO 5PRO_30 ( OF + OP ) – projekcja finansowa 32 lata (+); 2 lata (-) – dla fizycznej i osoby prawnej ( pełna księgowość ) 292,68 360,00 A4
5. Księga Rejestracji Bydła – format Excel – jako osobny program. Przy zakupie programów do sporządzania Biznes Planów Gratis 50,00 61,50 A5
6. Księga Rejestracji Świń – format Excel – jako osobny program. Przy zakupie programów do sporządzania Biznes Planów Gratis 50,00 61,50 A6
7. Rejestr Działalności Rolnośrodowiskowej – forma Elektroniczna Wersja Excel ( lista wyboru upraw, poplonów, Środków Ochrony Roślin, Nawozów, Zabiegów oraz Pakietów ). Automatyczne wstawianie dat oraz Nawigacja w Aplikacji ). Przyjemny interfejs. 25 wpisów w karcie oraz 50 działek rolnych w pakiecie podstawowym ). 60,00 73,80 A7
8. Aplikacja Biznes Plan dla doradców rolniczych, Banków którzy sporządzają biznes plany dla rolników w wersji  uproszczonej. Wersja PDF jest wykonana na podstawie WZORCOWEGO PLANU INWETYCJI zamieszczonego na stronach ARiMR. Wersja w formacie PDF umożliwia samoliczenie danych wprowadzonych do Aplikacji, czego nie ma w formacie PDF, nie trzeba formatować danych jak w przypadku wersji WORD. 30,00 36,90 A8
Cennik za licencję powyżej 10 stanowisk
Wszystkie zakupy programów powyżej 10 stanowisk podlegają bezpośrednim negocjacjom. W przypadku zakupów programów przez Szkoły rolnicze, Uniwersytety przyrodnicze oraz organizacje szkoleniowe stosujemy upusty do 20 % przy zakupie każdej ilości licencji.

zadaj_pytanie

Total Page Visits: 1975 - Today Page Visits: 1
Top