Jesteś tutaj
Strona główna > Biznes Plan AGRO PRO5 (OP)

Plyta_programy

Biznes Plan AGRO 5PRO – OSOBA PRAWNA
Biznes Plan dla rolnictwa to Aplikacja na Bazie programu MS Excel. Projekcja finansowa Biznes Planu to 32 lata jako prognoza oraz 2 lata wstecz zamkniętych księgowo. Aplikacja Biznes Plan AGRO 5 PRO wykonana jest zgodnie ze wzorem biznes planu zamieszczonego na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wersja Biznes Plan AGRO 5PRO – OSOBA PRAWNA generuje część finansową w formie pełnej księgowości.

ikona_pdf Przykład BIZNES PLAN AGRO 5PRO osoba prawna >>

Wykaz tabel Biznes Planu:

Część I: Opis gospodarstwa oraz inwestycja


Część II: Zasoby ziemi i Środki trwałe w gospodarstwie


1. Majątek gospodarstwa – Grunty według klas bonitacyjnych – (bazowy – 2013 – dalej)
2. Grunty w gospodarstwie ( własne i dzierżawione ) – (bazowy – 2013 – dalej)
3. Środki Trwałe – Maszyny i urządzenia, transport, budynki i budowle – (bazowy – 2013 – dalej)


Część III: Produkcja roślinna i zwierzęca


4. Opis prowadzonej działalności (stan obecny i planowany) płodozmian – (bazowy – 2013 – dalej)
5. Dopłaty bezpośrednie, materiał siewny, zwrot akcyzy – (bazowy – 2013 – dalej)
6. Inne Dotacje, Dopłaty – (bazowy – 2013 – dalej)
7. Sprzedaż i koszty produktów roślinnych Kalkulacje – Pszenica ozima, Rzepak ozimy, Kukurydza na ziarno,


Część IV: Koszty i przychody – produkcja roślinna i zwierzęca


8. Razem koszty i przychody z produkcji roślinnej – (bazowy – 2013 – dalej)
9. Przychody produkcji roślinnej i zwierzęcej i innej – (bazowy – 2013 – dalej)
10. Koszty produkcji roślinnej – (bazowy – 2013 – dalej)
11. Koszty produkcji zwierzęcej – (bazowy – 2013 – dalej)
12. Koszty pośrednie – (bazowy – 2013 – dalej) – osoba prawna


Część V: Zobowiązania długo i krótkoterminowe


13.Kredyt z dopłatą ARiMR – nNT – (bazowy – 2013 – dalej)
14. Kredyty długoterminowe – (bazowy – 2013 – dalej)


Część VI: Analiza finansowa – gospodarstwo indywidualne – osoba prawna


15. Rachunek Wyników – widok uproszczony – (bazowy – 2013 – dalej)
16. Bilans majątkowy – Aktywa – widok uproszczony – (bazowy – 2013 – dalej)
17. Bilans majątkowy – Pasywa – widok uproszczony – (bazowy – 2013 – dalej)
18. Przepływy pieniężne – Cash Flow – widok uproszczony – (bazowy – 2013 – dalej)
19. Wskaźniki finansowe 1 – (bazowy – 2013 – dalej)
20. Wskaźniki finansowe 2 – (bazowy – 2013 – dalej)


 

Zadaj pytanie ? Cennik programy komputerowe Zamów teraz program komputerowy

 

819total visits,5visits today

Top