Jesteś tutaj
Strona główna > ROLNICZY PROGRAMATOR KREDYTOWY (RPK)

Plyta_programy

ROLNICZY PROGRAMATOR KREDYTOWY (RPK)

NARZĘDZIE – Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) zbudowane zostało na bazie kalkulacji rolniczych. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, pozwalającym określić  opłacalności konkretnej produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej. W RPK przygotowano modelowe kalkulacje 62 produkcji roślinnych i 27 produkcji zwierzęcych i osadzono w realiach cen poszczególnych województw w Polsce, co następuje poprzez wybór właściwego województwa. Przyjęte do obliczeń ceny zostały uśrednione na podstawie punktów skupu, sprzedaży oraz usług.

Kalkulacje rolnicze są narzędziem wspierającym ocenę ilościową kredytobiorcy, którą trzeba uzupełnić oceną jakościową.

Nie należy mylić faktycznych obliczeń opartych na konkretnych zaszłościach w gospodarstwie z kalkulacjami, które są pomocne przy prowadzeniu rachunku podstawowych kosztów produkcji.

W narzędziu przyjęto różne opcje organizacji poszczególnych produkcji, jednakże nie są to wszystkie możliwe warianty. Przyjęte zostały natomiast podstawowe złożenia przekładające się na przychody i koszty, w szczególności:

 • produkcja na potrzeby własne, np. pasza jest liczona na zasadzie kosztów produkcji i przychodów ze sprzedaży, a równolegle w kosztach produkcji uwzględniany jest zakup paszy;
 • efekty produkcyjne w kalkulacji powstają w wyniku wskazanych przez rolnika w ankiecie założeń wstępnych (plonów, ilości wstawianych sztuk zwierząt, litrów mleka, stosowanych pasz itd.);
 • kalkulacje pokazują opłacalność produkcji bez dopłat unijnych i krajowych, które doliczane są w rachunku wyników.

Poszczególne kalkulacje obrazują opłacalność przyjętej jednostki produkcji w wybranym wariancie produkcji (ha, sztuka, cykl), natomiast przeliczenie przez potencjał gospodarstwa (liczbę ha uprawy czy liczbę sztuk zwierząt) następuje w podsumowaniach zbiorczych dla PRODUKCJI ROŚLINNEJ i ZWIERZĘCEJ  z których dane przenoszone są do RACHUNKU WYNIKÓW.

Zastosowanie narzędzia RPK w Banku, w Szkole rolniczej, Ekonomicznej

RPK jest pomocniczym narzędziem oceny potencjału gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej) oraz kosztów i przychodów w celu zbadania zdolności kredytowej.

 • Rekomenduje się, w pierwszym okresie stosowanie RPK do wniosków znanych klientów banku i porównywanie uzyskanych wyników z danymi przedstawionymi przez rolnika lub z monitoringu a w przypadku szerszego zastosowania RPK oflagowanie kredytów i systematyczną ocenę jakości portfela kredytów udzielonych przy wsparciu RPK.

Zadaniem Narzędzia jest wspomaganie działania Banku w ocenie produkcyjności gospodarstw rolnych prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym działów specjalnych produkcji rolnej. Wersja programu w formacie *.xlsm pozwala na szybkie sporządzenie analiz finansowych gospodarstw rolnych analizując ich profile produkcyjne.

Rodzaje kalkulacji w RPK

Kalkulacje w narzędziu dotyczą produkcji roślinnej, zwierzęcej i działów specjalnych produkcji rolnej zostały pogrupowane w ankietach i arkuszach w grupy technologiczne.

Kalkulacje produkcji roślinnej (62 kalkulacje) w podziale na grupy:

 • WYSOKOBIAŁKOWE – bobik; groch peluszka; łubin biały; łubin wąskolistny; łubin żółty.
  Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin WYSOKOBIAŁKOWYCH: 
 • BÓB, CIECIERZYCA POSPOLITA, FASOLA; GROCH ZWYCZAJNY; SOCZEWICA; SOJA – zgodność 70-75% z kalkulacją produkcji GROCH PELUSZKA;
 • LĘDŹWIAN; WYKA; SERADELA – zgodność 70-75% z kalkulacją produkcji ŁUBIN BIAŁY.
 • ZBOŻA – pszenica ozima; pszenica jara; pszenżyto ozime; pszenżyto ozime – ekologiczne; żyto ozime; owies; kukurydza na ziarno; jęczmień jary; jęczmień ozimy.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin zbożowych:

 • SORGO – KUKURYDZA – zgodność – 95-100 % z kalkulacją produkcji KUKURYDZY NA ZIARNO;
 • MIESZANKI ZBOŻOWE – zgodność – 90-95 % z kalkulacją produkcji JĘCZMIEŃ JARY;
 • PSZENŻYTO JARE – zgodność – 90-95 % z kalkulacją produkcji PSZENICY JAREJ;
 • ŻYTO JARE – zgodność 90-95 % z kalkulacją produkcji PSZENICA JARA.
 • WARZYWA – brokuł; kalafior; kapusta; cebula; fasola szparagowa; burak ćwikłowy; marchew jadalna; por; ogórek; pietruszka; pomidor; seler; sałata; szparagi; burak ćwikłowy; marchew jadalna; por; ogórek; pietruszka; pomidor; seler; sałata; szparagi.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin warzywniczych:

BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY

 • OKOPOWE – burak cukrowy; burak pastewny; ziemniak jadalny – ekologiczny; ziemniak jadalny; ziemniak przemysłowy; ziemniak – sadzeniaki.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin OKOPOWYCH:

 • TOPINAMBUR – zgodność – 80-85 % z kalkulacją produkcji ZIEMNIAK JADALNY;
 • BRUKIEW, RZEPA – zgodność – 80-85 % z kalkulacją produkcji BURAK PASTEWNY.
 • OLEISTE – rzepak ozimy.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin OLEISTYCH:

 • GORCZYCA BIAŁA I CZARNA – zgodność – 70-80% z kalkulacją produkcji RZEPAK OZIMY;
 • SŁONECZNIK – zgodność 85-90% z kalkulacją produkcji RZEPAK OZIMY.
 • UPRAWY NA PASZĘ – kukurydza CCM na zieloną masę; kukurydza na kiszonkę; koniczyna czerwona; siano łąkowe z lucerny; siano łąkowe – ze względu na stanowisko; siano łąkowe; siano łąkowe – renowacja; zielonka pastwiskowa; trawy na kiszonkę.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin PRZEZNACZONYCH NA PASZĘ:

 • ROŚLINY NA ZIELONĄ MASĘ (ZIELONKA) – zgodność – 95-100 % z kalkulacją produkcji ZIELONKA PASTWISKOWA;
 • ROŚLINY NA SIANO (SIANO) – zgodność – 95-100 % z kalkulacją produkcji SIANO ŁĄKOWE;
 • ROŚLINY NA KISZONKĘ (KISZONKA) – zgodność – 95-100 % z kalkulacją produkcji TRAWY NA KISZONKĘ Z TRAWY ŁĄKOWEJ;
 • ROŚLINY NA SIANO ŁĄKOWE Z ROŚLIN MOTYLKOWYCH – zgodność – 95-100 % z kalkulacją produkcji SIANO ŁĄKOWE Z LUCERNY.
 • WŁÓKNISTE – konopie; len.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin włóknistych:

BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY

 • ZIOŁAkozłek lekarski, melisa, serdecznik.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin zielarskich:

BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY

 • GRZYBY – pieczarka, boczniak.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla grzybów:

BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY

 • DRZEWA OWOCOWE – SADY – sad jabłoniowy; sad gruszowy; sad czereśniowy; sad wiśniowy; sad śliwkowy.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla roślin SADOWNICZYCH:

BRAK ALTERNATYWNEJ UPRAWY.

 • KRZEWY OWOCOWE – malina; borówka; czarna porzeczka; porzeczka czerwona; agrest; truskawka.

Wykaz upraw nieujętych w RPK zgodnych z wykazem kalkulacji dla KRZEWÓW OWOCOWYCH:

 • ARONIA – zgodność – 85-90 % z kalkulacją produkcji BORÓWKA WYSOKA. 

UWAGA:

Wszystkie kalkulacje roślinne są wykonane dla 1 ha, tylko w przypadku grzybów kalkulacje są wykonane dla 1 m2

 1. Kalkulacje produkcji zwierzęcej (27 kalkulacji):
 • WOŁOWINA – MLEKO – BUHAJEK HODOWLANY; CIELĘ – do 150 kg; JAŁÓWKA HODOWLANA; KROWA MAMKA; MLEKO – Mleko – całoroczne żywienie kiszonką; Mleko – żywienie zima – sianokiszonka, lato – pastwisko; Mleko – żywienie zima – kiszonka, lato – TUZ + kiszonka.; OPASY – Opasy żywienie – TUZ; Opasy żywienie – pastwisko + TUZ; – Opasy – żywienie – ograniczona ilość TUZ;
 • DRÓB – Indyczki – rzeźne – dla produkcji sprzedanej w roku.; Indyki – rzeźne – dla produkcji sprzedanej w roku; Drób – brojlery kurze – dla produkcji sprzedanej w roku; Drób – jaja – dla jednej kury nioski i produkcji sprzedanej w roku;
 • RYBY – KARP – dla 1 szt. – dla produkcji w roku.; PSTRĄG – dla 1 szt. – dla produkcji w roku;
 • KOŃ REKREACYJNY;
 • KOZY OWCE – KOZY – Mleko, żywiec – dla 1 matki; OWCE – produkcja jagniąt do 16 kg, 40 kg;
 • TRZODA CHLEWNA – PROSIĘTA dla jednego miotu od maciory; WARCHLAKI – do 40 kg; TUCZNIKI – do 105 kg – cykl otwarty; TUCZNIKI – do 105 kg – cykl zamknięty;
 • FUTERKOWE – SZYNSZYLE – dla 1 samicy; KRÓLIK – dla 1 samicy;
 • PSZCZOŁY – PSZCZOŁY – produkcja amatorska – 1 rodzina /uli/, pasieka stacjonarna; PSZCZOŁY – produkcja profesjonalna – 1 rodzina /uli/, pasieka mobilna.

UWAGA:

Wszystkie kalkulacje zwierzęce są wykonane dla 1 szt., tylko w przypadku pszczół kalkulacje są wykonane dla 1 rodziny pszczelej /1 ula/ oraz dla produkcji prosiąt /trzoda chlewna/ dla jednego miotu.

Bezpośrednio dostępna dokumentacja do wersji DEMO

ikona_pdf Podręcznik użytkownika aplikacji Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) >>
ikona_pdf Załącznik nr 3 do Podręcznika użytkownika RPK – SZCZEGÓŁOWY PRZYKŁAD >>
ikona_pdf Wydruk raportu na podstawie szczegółowego przykładu >>
ikona_pdf ANKIETY – Zasoby w gospodarstwie – MASZYNY, Materiał Siewny, Materiał  – Hodowlany >>
ikona_pdf ANKIETY – Produkcja roślinna  >>
ikona_pdf ANKIETY – Produkcja zwierzęca  >>

 

Zadaj pytanie ? Cennik programy komputerowe Zamów teraz program komputerowy
Total Page Visits: 1578 - Today Page Visits: 1
Top