Rolniczy Programator Kredytowy [RPK]© – NOWOŚĆ. Oferta dla Banków, Szkół rolniczych i ekonomicznych.

 - Rolniczy Programator Kredytowy [RPK]© - NOWOŚĆ NARZĘDZIE - Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) NARZĘDZIE - Rolniczy Programator Kredytowy (RPK) zbudowane zostało na bazie kalkulacji rolniczych. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, pozwalającym określić  opłacalności konkretnej produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej. W RPK przygotowano modelowe kalkulacje 62 produkcji roślinnych i 27 produkcji

Sporządzamy plany nawozowe dla gospodarstw rolnych

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęło obowiązywać większość nowych przepisów dotyczących nawożenia azotowego. I choć wydawać się może, że do zastosowania pierwszych nawozów mamy czas i będzie to możliwe dopiero po 28 lutego 2019 r., to już teraz jest obowiązek posiadania sporządzonego planu nawożenia azotem. Plan nawożenia azotem składa się

Nowe wersje Ksiąg Rejestracji Bydła i Świń obowiązujące od 01-01-2019 roku.

Wersje DEMO Aplikacji (KRB, KRS): 1. Księga rejestracji Bydła (KRB) Aplikacja przeznaczona do samodzielnego prowadzenia księgi rejestracji Bydła. Aplikacja to prosty i tani sposób na prowadzenie elektronicznego rejestru stada bydła. 2. Księga rejestracji Świń (KRS) Aplikacja przeznaczona do samodzielnego prowadzenia księgi rejestracji Świń. Aplikacja to prosty i tani sposób na prowadzenie elektronicznego rejestru stada bydła.    

Program Komputerowy do sporządzania Biznes Planów AGRO 5PRO (dla osoby prawnej)

Wersje DEMO Programów komputerowych: 1. Biznes Plan AGRO 5 PRO - dla osoby prawnej Aplikacja napisana dla programu MS Excel z wykorzystaniem Makr. Aplikacja w wersji dla gospodarstwa rolnego której właścicielem jest osoba prawna (np. Spółka z o.o. ). Część finansowa generuje Rachunek Wyników, Przepływ Gotówki oraz Bilans Majątkowy w wersji Pełnej

Program Komputerowy do sporządzania Biznes Planów AGRO PRO5 (dla osoby fizycznej)

Wersje Programów komputerowych: Biznes Plan AGRO 5 PRO - dla osoby fizycznej Aplikacja napisana dla programu MS Excel z wykorzystaniem Makr. Aplikacja w wersji dla gospodarstwa rolnego której właścicielem jest osoba fizyczna. Część finansowa generuje uproszczony Rachunek Wyników, Przepływ Gotówki oraz Bilans Majątkowy. Zobacz wykaz tabel w tej wersji Aplikacji BIZNES PLAN AGRO

Top