Jesteś tutaj
Strona główna > Aktualności > Sporządzamy dokumenty aplikacyjne !!! Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018r.

Sporządzamy dokumenty aplikacyjne !!! Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018r.

Sporządzamy dokumenty aplikacyjne do wszystkich działań w ramach planowanych przez ARiMR naborów.

Harmonogram planowanych do 31.12. 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru wniosków*
ROZWÓJ GOSPODARSTW
1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór obszar a, b, c i d luty 2018 r. – obszar d czerwiec 2018 r. – obszar: a, b, c
2. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF marzec 2018 r.
3. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF Termin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF
4. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” maj 2018 r.
5. działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2018 r. listopad 2018 r.
6. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof’ typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” wrzesień 2018 r.
7. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof’ typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w zakresie rodzaju operacji dotyczących ASF Termin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF.
8. poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” wrzesień 2018 r.
9. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000″ wrzesień 2018 r.**
10. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” grudzień 2018 r.
11. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof’ typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” Termin naboru podawany w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uzasadniających ogłoszenie naboru.
WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – zakłady przetwórcze 30 marca – 29 kwietnia 2018 r. (nabór został ogłoszony 27 grudnia 2017 r.)
13. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF czerwiec 2018 r.
14. poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF Termin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF.
15. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” rolnicy listopad 2018 r. (ogłoszenie o naborze w październiku 2018 r.)
ROZWOJ TERYTORIALNY
16. poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” styczeń 2018 r. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.
17. poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
18. poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów” Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
19. poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r.
Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.
TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
20. poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” styczeń 2018 r.
21. działanie „Współpraca” wrzesień 2018 r.
SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
22. poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” maj 2018 r. (ogłoszenie o naborze w kwietniu 2018 r.) *** listopad 2018 r. (ogłoszenie o naborze w październiku 2018 r.) ***
OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
23. działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” 15 marca – 15 maja 2018 r. (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności)
premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną.
24. działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
25. działanie: „Rolnictwo ekologiczne”
26. działanie: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”
27. działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie 1 czerwca – 31 lipca 2018 r.

 

 

 

 

1309total visits,1visits today

Dodaj komentarz

Top