ASDOR

Idź do spisu treści

Menu główne:

Firma ASDOR działa od 2009 roku na rynku doradztwa rolniczego. 

Zakres działalności firmy to:
1. Sporządzanie biznes planów w ramach kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR
2. Sprzedaż programów komputerowych i aplikacji na bazie MS Excel i Aktywnego PDF-a:
a/ Biznes PlanAgro PRO v 5 - dla osoby fizycznej i prawnej
b/ Rejestr działalnosci rolnośrodowiskowej
c/ Ksiega Rejestracji Bydła 
d/ Ksiega Rejestracji Trzody Chlewnej
e/ Materiał Siewny - Aplikacja w Aktywnym PDF
3. Wnioski w ramach PROW 2007 - 2013 ARiMR (Dopłaty bezpośrednie, Modernizacje Gospodarstw Rolnych, Premia dla Młodego Rolnika, Róznicowanie działalności ...)
4. Wnioski w ramach PROW 2014 - 2020 ARiMR (Dopłaty bezpośrednie, Modernizacje Gospodarstw Rolnych, Premia dla Młodego Rolnika, Róznicowanie działalności ...)
5. Tworzenie Alikacji i programów komputerowych na zlecenie - na bazie programu MS Excel. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
1. Sporządzanie biznes planów w ramach kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR
a/ wykonanie biznes planu do Banku kredytującego inwestycję
b/ wykonanie wnioskow kredytowych zgodnie z biznes planem 
c/ wykonanie poprawek wg uzgodnień z ANALITYKIEM prowadzącym
c/ podpisanie umowy z Bankiem.

2. Sprzedaż programów komputerowych i aplikacji na bazie MS Excel i Aktywnego PDF-a:
a/ Biznes PlanAgro PRO v 5 - dla osoby fizycznej i prawnej /Aplikacja w formacie MS Excel z użyciem makr/. Skoroszyt zawierający analizę finansowa dla projekcji w okresie 32 lat (+); 2 lata do tyłu (-).  Alikacja intuicyjna zawiera wszystkie elementy wzoru biznes planu zamieszczonego na stronach internetowych ARiMR.
b/ Rejestr działalnosci rolnośrodowiskowej - Aplikacja w formacie MS Excel; Automatyczne przenoszenie oznaczeń działek rolnych, Automatyczny wybor ŚOR, Automatyczny wybór Pakietów Rolnośrodowiskowych.
c/ Ksiega Rejestracji Bydła - Aplikacja umożliwiajaca prowadzenie Ksiegi Rejestracji Bydła - forma MS Excel 
d/ Ksiega Rejestracji Trzody Chlewnej - Aplikacja umożliwiajaca prowadzenie Ksiegi Rejestracji Trzody Chlewnej - forma MS Excel 
e/ Materiał Siewny - Aplikacja w Aktywnym PDF  - wniosek o dopłatę do materiału siewnego oraz załaczniki do wniosku - wszystko w wersji do zapisu !!!.

3. Wnioski w ramach PROW 2007 - 2013 ARiMR (Dopłaty bezpośrednie, Modernizacje Gospodarstw Rolnych, Premia dla Młodego Rolnika, Róznicowanie działalności ...)

- DOPŁATY BEZPOŚREDNIE i PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE:
a/ Dopłaty bezpośrednie /płatności obszarowe - wypełnianie wniosków/
b/ Programy rolnosrodowiskowe PROW 2007 - 2013
c/ Plany rolnosrodowiskowe 
d/ Rejestry rolnośrodowiskowe 

- MODERNIZACJE GOSPODARSTW ROLNYCH:
a/ Wniosek 
b/ Plan Rozwoju Gospodarstwa 
c/ Poprawki - doprowadzenie do podpisania umowy 
d/ Wniosek o płatność 
e/ Ankiety i dokumenty zamykajace 5-cio letni okres zwiazania gospodarstwa z ARiMR

- Premia dla Młodego Rolnika:
a/ Wniosek 
b/ Plan Rozwoju Gospodarstwa 
c/ Wniosek o płatność 
d/ Sprawozdanie z realizacji 
e/ Ankieta
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego