Mamy !!! program do wypełniania wniosków (Aktywny PDF z możliwością zapisania danych) o dopłaty za zużyty materiał siewny – 15-01 do 30-06-2018r.

Program w wersji AKTYWNEGO PDF - do edycji i zachowania wprowadzonych danych we wniosku z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Sporządzamy dokumenty aplikacyjne !!! Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018r.

Sporządzamy dokumenty aplikacyjne do wszystkich działań w ramach planowanych przez ARiMR naborów. Harmonogram planowanych do 31.12. 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru wniosków* ROZWÓJ GOSPODARSTW 1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych" - nabór obszar a, b, c i d luty 2018 r. -

Top